image

  aktualności

  Notariusz, radca prawny czy adwokat?

  By Euroius On Monday, September 10 th, 2018 · no Comments · In

  O ile raczej każdy ma pojęcie czym zajmuje się notariusz i potrafi wskazać różnice w działalności prowadzonej przez rejenta od usług oferowanych przez adwokata czy radcę prawnego, o tyle różnica między tymi dwoma ostatnimi zawodami dzisiaj jest już niemal zupełnie zatarta, co dla co poniektórych może być sporym zaskoczeniem 영화 오블리비언 다운로드. Postanowiliśmy więc, że postaramy się wyjaśnić pokrótce jaka jest specyfika tych zawodów.

  Co robi radca prawny i adwokat?

  Działalność zarówno adwokata jak i radcy prawnego można w dużym uproszczeniu sprowadzić do świadczenia pomocy prawnej, w ramach której mecenasi udzielają porad prawnych, analizują umowy gospodarcze, przygotowują pisma procesowe oraz występują przed sądami i organami publicznymi 함초롬 체 다운로드. W naszym przypadku jest to przede wszystkim bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców, którzy zwracają się do nas z przeróżnymi problemami – począwszy od rejestracji zakładanej spółki, po udział w mediacjach i negocjacjach, prowadzenie sporów sądowych, przekształcenia prawno-organizacyjne 오디오 인코더 다운로드. Katalog naszych usług został ostatnimi czasy poszerzony również o obsługę prawną (w tym przeprowadzanie szkoleń) z zakresu ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO, o którym słyszał już chyba każdy w Polsce, ale nie każdy zdaje sobie sprawę ze skali zmian wprowadzonych mocą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz wpływu tych zmian na bieżącą działalność gospodarczą Download the Android web.

  Można więc powiedzieć, że tak adwokat jak i radca prawny są prawnikami, czyli osobami, które ukończyły studia wyższe, a następnie uzyskały wpis na listę prowadzoną przez odpowiedni organ – Okręgową Izbę Radców Prawnych lub Okręgową Radę Adwokacką, co było owocem zdanego egzaminu zawodowego po trzyletniej aplikacji lub rezultatem zdobycia kilkuletniego, praktycznego doświadczenia w wykonywaniu zawodu 유주얼 서스펙트 자막 다운로드. Podstawą świadczenia pomocy prawnej w ramach obu zawodów w ramach kancelarii prawnej jest zachowanie tajemnicy zawodowej, czyli wszelkich informacji uzyskanych przez mecenasa od klienta w związku ze świadczoną usługą 오션스 일레븐 다운로드. Klient może być więc pewien, że wszelkie okoliczności omawianej sprawy pozostaną między nim, a radcą prawnym lub adwokatem, którzy są też zobligowani do przestrzegania szczegółowych zasad etyki zawodowej fifa 19.

  Jakie są więc różnice?

  Jeszcze do niedawna, bo do 30 czerwca 2015 r., radca prawny był pozbawiony możliwości występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i karno-skarbowym, ale obecnie jego uprawnienia są w tym zakresie takie same, jak adwokata 스쿠스타 다운로드. Jedyną namacalną różnicą (poza kolorem żabotu togi noszonej na sali rozpraw – zielony dla adwokata i niebieski dla radcy prawnego) jest w zasadzie to, że ten ostatni nie może wykonywać swojego zawodu w ramach stosunku pracy, podczas gdy nic nie stoi na przeszkodzie, by na etacie zatrudniony był radca prawny Wow English client download. Z tej przyczyny od lat pojawiają się postulaty, by połączyć oba te zawody, jednak taki scenariusz wydaje się bardzo mało prawdopodobny.

  Na deser – notariusz

  Podobnie jak w przypadku adwokata czy radcy prawnego, również uzyskanie tytułu notariusza związane jest z wieloletnim szkoleniem Kyocera Driver. W odróżnieniu od tych zawodów, notariusz w zakresie swoich uprawnień jest jednak (podobnie jak komornik) osobą, która korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, a dokonywane przez niego czynności mają charakter dokumentu urzędowego. Można więc powiedzieć, że notariusz czuwa nad pewnością i bezpieczeństwem obrotu przygotowując i poświadczając różnego rodzaju dokumenty w formie aktów notarialnych, takie jak umowy, akty poświadczenia dziedziczenia czy protokoły zgromadzeń spółek prawa handlowego. Podobnie jak w przypadku adwokata i radcy prawnego, również notariusz zobowiązany jest do zachowania omówionej już wyżej tajemnicy zawodowej. Za dokonane czynności notarialne rejentowi przysługuje wynagrodzenie (taksa notarialna) wynikające z rozporządzenia ministra sprawiedliwości, a zatem jest ono z góry określone. Notariusz czuwa też nad interesami prawnymi stron czynności prawnych, co ogranicza możliwość wykorzystania niewiedzy jednej z nich.

  Mamy nadzieję, że udało nam się chociaż trochę przybliżyć Wam różnice między omawianymi zawodami i decyzja o tym do kogo zwrócić się z konkretnym problemem prawnym będzie łatwiejsza.

  Potrzebujesz pomocy prawnej?
  Napisz lub zadzwoń do nas
  Skontaktuj się z nami