image

  aktualności

  RODO – co z tą zgodą przedsiębiorco?

  By Euroius On Monday, October 22 nd, 2018 · no Comments · In

  W dzisiejszym wpisie chcieliśmy przybliżyć Wam tematykę zgody, jako jednej z  autonomicznych podstaw przetwarzania danych osobowych, wprowadzonych przez RODO.

  Po wejściu w życie w/w Rozporządzenia (RODO), wszelkie źródła przekazu zostały zdominowane przez „wyrażanie zgody na przetwarzanie danych”, w przeróżnych konfiguracjach i sytuacjach Morning Mall download. W związku z obawami o zgodność z RODO, przedsiębiorcy zaczęli w sposób masowy zbierać zgody na przetwarzanie danych od szerokiego kręgu osób, niejako „na wszelki wypadek”, żeby uniknąć zarzutów działania niezgodnie z prawem.

  Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że ta gruntująca się powoli na rynku tendencja do powszechnego zbierania zgód „na wszystko”, może okazać się brzemienna w skutkach, a wręcz niebezpieczna dla prowadzonego przez przedsiębiorców procesu przetwarzania danych osobowych 토이스토리1 다운로드.

  Dlatego też uprzedzając poniższe wyjaśnienie, należy zadać pytanie: „Czy zawsze potrzebujemy zgody osoby, której dane przetwarzamy?” – i od razu odpowiedzieć stanowczo – ABSOLUTNIE NIE!

  Żeby wyjaśnić ten temat warto zwrócić uwagę na art. 6 RODO, który stanowi o tym, kiedy możemy przetwarzać dane osobowe (w sytuacji, gdy nie chodzi o szczególne kategorie danych, np 최두자 다운로드. o stanie zdrowia, tzw. „dane wrażliwe”). Zgodnie z nim podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:

  • Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a);
  • Niezbędność przetwarzania do wykonania lub zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b);
  • Niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego administratora(art 원티드 자막 다운로드. 6 ust. 1 lit. c);
  • Ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d);
  • Wykonanie zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e);
  • Prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f).

  Co to oznacza w praktyce?

  Otóż każda z tych sytuacji prawnych jest podstawą autonomiczną, co oznacza, że każda z nich, samodzielnie, daje nam podstawę do przetwarzania określonych danych osobowych w określonym celu Download cybercop. Przykładowo, jeżeli dane kontrahenta są nam niezbędne do zawarcia umowy i jej rozliczenia (wystawienia faktury), to podstawą takiego przetwarzania jest dla nas art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W takim przypadku bezcelowym jest zatem uzyskiwanie od takiej osoby zgody na przetwarzanie danych.

  Zgoda natomiast posiada jeden unikalny przymiot, mianowicie, może być przez osobę, której dane są przetwarzane, cofnięta Direct x 9 download. To właśnie cofnięcie zgody może powodować daleko idące problemy dla administratora danych. Zgodnie bowiem z opinią doktryny, za niedopuszczalną należy uznać sytuację, gdy dane przetwarzane na podstawie zgody (nawet jeśli ta zgoda nie była wymagana), po jej cofnięciu są przetwarzane z powołaniem się na inną podstawę prawną.

  Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca uzyska od osoby zgodę, która nie była wymagana (bo istniała inna podstawa prawna dla przetwarzania danych), a zgoda zostanie cofnięta, to przedsiębiorca może utracić możliwość przetwarzania danych Download the Android kernel.

  Biorąc pod uwagę powyższe, należy mimo wszystko pamiętać, że w przypadku, gdy brak jest podstaw przetwarzania danych osobowych, wynikających z art. 6 RODO a przetwarzanie takich danych jest niezbędne w celu realizacji innych celów niż określone w tym artykule, wtedy jesteśmy zobowiązani uzyskać zgodę od osoby, której te dane dotyczą intouch.

  Co zatem, jeśli ustalimy, że potrzebujemy uzyskać zgodę na przetwarzanie danych?
  Musimy zadbać o to, żeby zgoda była dobrowolna, wyraźna i odnosiła się do konkretnego celu (zgodnie z zasadą: jedna zgoda- jeden cel). Forma uzyskania zgody nie została określona w przepisach, zatem może ona być wyrażona w dowolnej formie, teoretycznie więc może być wyrażona w formie ustnej Tomcat Hangul file. Pamiętajmy jednak, że to podmiot, który przetwarza dane  musi potrafić udowodnić, że uzyskał zgodę osoby na ich przetwarzanie w przypadku potencjalnej kontroli przez uprawniony organ.

  ***

  Mamy nadzieję, że powyższe informacje będą dla Państwa użyteczne. Informacje te nie stanowią porady prawnej ani opinii. W celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z interesującą Państwa dziedziną prawa, prosimy o kontakt 힠감각의제국 다운로드.