Obsługa prawna

  OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM

  OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM

  Doradztwo prawne w zakresie zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowi podstawowy przedmiot usług świadczonych przez Kancelarię. Świadczymy przy tym nie tylko usługi w zakresie stałego doradztwa prawnego dla przedsiębiorców, lecz również zapewniamy szeroki wachlarz usług pokrewnych, związanych z konkretnymi przedsięwzięciami gospodarczymi i inwestycyjnymi, jak również z projektami dotyczącymi restrukturyzacji i przekształcania przedsiębiorstw. W ramach świadczonych usług oferujemy m. in.:

  • zakładanie i likwidację spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń,
  • bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
  • doradztwo przy transakcjach łączenia, przekształcenia i nabywania spółek,
  • przeprowadzanie analiz due diligence przedsiębiorców,
  • opiniowanie, przygotowywanie i negocjowanie kontraktów handlowych, w tym w obrocie międzynarodowym,
  • doradztwo w zakresie gospodarki i obrotu nieruchomościami,
  • doradztwo w zakresie prawa pracy, wewnętrznych regulacji pracodawcy i sporów pracowniczych, w tym w sprawach dotyczących zakazu konkurencji w umowach między pracodawcami a pracownikami.