Postępowanie Sądowe

  Postępowania Sądowe I Administracyjne

  Last with me

  Postępowanie Sądowe

  Kancelaria oferuje prowadzenie spraw i sporów sądowych w postępowaniach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych 피학의 노엘 다운로드. Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi, w tym w postępowaniu grupowym (pozwy zbiorowe), sądami administracyjnymi, sądami pracy oraz w postępowaniach arbitrażowych 사물놀이 무료 다운로드. Świadczymy pomoc prawną w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniach sądowych i postępowaniach egzekucyjnych (windykacja należności). W ramach świadczonych usług oferujemy m.in.:

  • przygotowywanie opinii z zakresu minimalizacji ryzyka powstawania sporów,
  • kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty oraz innych pism zmierzających do polubownego wyegzekwowania wierzytelności przysługujących Klientom,
  • reprezentowanie Klientów w negocjacjach ugodowych, postępowaniach mediacyjnych oraz w postępowaniach polubownych,
  • przygotowywanie pism i porozumień w przedmiocie ustalenia warunków zapłaty w procesie windykacji polubownej,
  • opracowywanie i analiza dokumentacji koniecznej do wszczęcia i prowadzenia postępowań sądowych i egzekucyjnych,
  • przygotowywanie stosownych pozwów i wniosków do sądów w postępowaniach sądowych,
  • wyszukiwanie i stosowanie różnego rodzaju zabezpieczeń w ramach postępowań sądowych oraz postępowań pozasądowych,
  • występowanie w imieniu Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed organami administracji rządowej i samorządowej,
  • podejmowanie wszelkich możliwych czynności zmierzających do jak najszybszego uzyskania tytułu wykonawczego stanowiącego podstawę prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
  • sporządzanie i kierowanie wniosków do organów egzekucyjnych,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach egzekucyjnych i przeciwegzekucyjnych,
  • przygotowywanie oraz kierowanie do sądów i organów egzekucyjnych pozwów i wniosków przeciwko wszelkim osobom i innym podmiotom ponoszący odpowiedzialność subsydiarną za zobowiązania Surface Pro.

  Download animated computer wallpapers