Download dependency walker

  Prawo Autorskie

  • konsultacje w zakresie obrotu prawami autorskimi i pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej
  • analiza zagadnień prawnych związanych z tworzeniem i realizacją projektów architektonicznych
  • ochrona tożsamości firmy, w tym znaków towarowych, logo i nazw domen internetowych
  • doradztwo w zakresie zagadnień związanych z programami komputerowymi, wdrożeniami systemów informatycznych oraz ochrony i korzystania z baz danych
  • doradztwo związane z zagadnieniami ochrony praw własności przemysłowej (patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych), know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa
  • analiza prawna w zakresie naruszeń praw własności przemysłowej oraz reprezentowanie Klientów przed sądami i Urzędem Patentowym
  • pomoc prawna w zakresie zwalczania podrabianiu produktów

  뜨거운 손수건 다운로드 레드 자이언트 다운로드 oran High School Social Club Lineage 2