Prawo Europejskie, Czyli Biznes W Krajach UE

  Kancelaria oferuje usługi doradztwa prawnego obejmującego różne aspekty działalności organów publicznych i przedsiębiorców w oparciu o przepisy Unii Europejskiej Illustrator cs5 free download. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie związane ze stosowaniem prawa unijnego i analizy zgodności polskich regulacji z przepisami Unii Europejskiej seven deadly games. Przygotowujemy opinie i analizy prawne dotyczące interpretacji prawa unijnego oraz harmonizacji polskich przepisów z prawem Unii Europejskiej, a także reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami i urzędami unijnymi March mock test. Doradzamy także w zakresie projektów finansowanych z funduszy unijnych. W ramach świadczonych usług oferujemy m.in.:

  • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Wspólnego Rynku Unii Europejskiej w zgodności z unijnymi regulacjami prawnymi w zakresie swobody przepływu towarów, usług, osób i kapitału,
  • analizę zgodności polskiego ustawodawstwa z prawem unijnym oraz przygotowywanie skarg do Komisji Europejskiej i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz petycji do Parlamentu Europejskiego,
  • analizę przepisów prawa Unii Europejskiej i orzecznictwa sądów unijnych oraz ich wpływu na ustawodawstwo polskie,
  • opracowywanie wniosków o pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE w postępowaniach przed sądami krajowymi,
  • reprezentowanie Klientów przed Komisją Europejską w postępowaniach o naruszenie unijnego prawa antymonopolowego, w tym występowanie w programie leniency, oraz w sprawach dotyczących udzielania pomocy publicznej, a także przed innymi agencjami unijnymi (np 아크로니스 트루 이미지 2017 다운로드. Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego),
  • przygotowywanie skarg bezpośrednich do Trybunału Sprawiedliwości UE na decyzje oraz akty prawodawcze instytucji unijnych (tj 군대 기상벨 다운로드. Rady UE, Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego oraz agencji unijnych) oraz skarg o odszkodowanie za działania UE,
  • reprezentowanie Klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w postępowaniach w sprawie wniosków prejudycjalnych oraz skarg bezpośrednich,
  • analizę możliwości i zasadności występowania z roszczeniami odszkodowawczymi w przypadku niezgodności polskich regulacji z prawem Unii Europejskiej, opracowywanie odpowiednich dokumentów i reprezentowanie Klientów w takich postępowaniach przed sądami krajowymi.