Startup, Pełna Obsługa Do Umowy Inwestycyjnej

  Obsługa prawna startupów

  가스펠 다운로드

  Startup, Pełna Obsługa Do Umowy Inwestycyjnej

  • wybór optymalnej formy finansowania i formy działalności gospodarczej startupu
  • analiza ryzyka, potrzeb i obowiązków prawnych niezależnie od branży, w której działa startup,
  • bieżąca obsługa prawna startupu: doradztwo, sporządzanie i negocjacja umów inwestycyjnych, opracowywanie porozumień, sporządzanie opinii prawnych
  • zakładanie spółek
  • obsług prawna organów startupu (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń), opracowywanie projektów uchwał, reprezentowanie wspólników podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  • ochrona wizerunku startupu (prawa autorskie, regulacje dotyczące znaków towarowych)
  • zabezpieczenie praw własności intelektualnej podmiotów,
  • zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa (przygotowywanie umów NDA)

  voice translator Vitubi Music Shogun Total War 2 freeproxy 다운로드